Bagsik Sp. z o.o. Sp.k.

Przelicznik jednostek

Przelicznik jednostek ciśnienia

Ciśnienie to wartość siły, działającej prostopadle do powierzchni podzielonej przez wielkość tej powierzchni.

Wartość Symbol Jednostka
[bar]
[Pa]
[MPa]
[atm]
[kG/mm2]
[kG/cm2]
[kG/m2]
[dyn/cm2]
[mmHG]
[mmH2O]
[PSI]

Przelicznik jednostek temperatury

Temperatura jest miarą stanu cieplnego danego ciała. Jest związana ze średnią energią kinetyczną ruchu i drgań cząsteczek, z których składa się dany układ,

Wartość Symbol Jednostka
[K]
[°C]
[°F]

Przelicznik jednostek temperatury

Temperatura jest miarą stanu cieplnego danego ciała. Jest związana ze średnią energią kinetyczną ruchu i drgań cząsteczek, z których składa się dany układ,

Wartość Symbol Jednostka
Jednostki metryczne
[m2]
[km2]
[dm2]
[cm2]
[mm2]
[μm2]
[a]
[ha]
Jednostki anglo-saskie
[in2]
[ft2]
[yd2]
[ac]