Skaner 3D

Skaner 3D z optyką Zeis działa na zasadzie projekcji światła strukturalnego, co oznacza, że wytwarza on linie świetlne na powierzchni obiektu, a następnie analizuje ich deformacje w celu uzyskania dokładnego modelu 3D obiektu.

Zalety skanera to przede wszystkim bardzo wysoka precyzja i dokładność skanowania, a także możliwość uzyskania bardzo szczegółowych i realistycznych modeli 3D. Skaner ten umożliwia również szybkie i łatwe skanowanie dużych obiektów oraz powierzchni o złożonym kształcie, co stanowi dużą zaletę w porównaniu do tradycyjnych metod pomiarowych.

Skaner 3D znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu, w tym w produkcji, prototypowaniu i inżynierii odwrotnej. W firmach produkcyjnych skanowanie 3D pozwala na dokładne pomiarowanie i kontrolę jakości elementów, a także na szybkie tworzenie ich replik. W dziedzinie prototypowania i inżynierii odwrotnej skaner 3D umożliwia szybkie tworzenie modeli 3D obiektów, co znacznie przyspiesza proces projektowania i prototypowania nowych produktów. Jest to nowoczesne narzędzie, które umożliwia szybkie i dokładne skanowanie obiektów w celu uzyskania realistycznych modeli 3D. Dzięki wysokiej precyzji i łatwości użycia, skaner ten znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle, przyspieszając i usprawniając wiele procesów produkcyjnych oraz projektowych.