Przetwórstwo tworzyw sztucznych polega na roztopieniu polimeru i nadaniu mu żądanego kształtu. Sam proces roztopienia tworzywa jest procesem stosunkowo prostym i opanowanym we współczesnych wytłaczarkach lub wtryskarkach. Sposób filtracji stopionej masy tworzywa często pomijany w opracowaniach sprawia znaczne problemy natury technologicznej. Ponieważ źle dobrany system filtrujący może zmuszać do zatrzymywania linii produkcyjnej w celu wymiany siatki filtracyjnej. Powoduje to znaczne niepotrzebne koszty.