Bagsik Sp. z o.o. Sp.k.

Pomiar Ciśnienia

Czujniki ciśnienia masy tworzywa zostały zastosowane po raz pierwszy w latach 50. Do niedawna były objęte ochroną patentową, co miało wpływ na ich dostępność oraz cenę na rynku. Obecnie dostępne są czujniki różnych wytwórców.

Zasada działania czujników opiera się na technice tensometrycznej. Przekaz ciśnienia z wbudowanej w kanale przepływu membrany, następuje poprzez zamknięty system kapilarny wypełniony rtęcią, NaK lub olejem. Kapilara zakończona jest drugą membraną z wbudowanym tensometrem, który wraz z zmianą ciśnienia zmienia liniowo opór elektryczny. Proporcjonalna zmiana oporu wykorzystywana jest do pomiaru. Dla czujników z wbudowanym wzmacniaczem otrzymujemy na wyjściu znormalizowane sygnały (0-10 VDC, 0-20 mA lub 4-20 mA).

Czujniki ciśnienia spełniają funkcję zabezpieczenia wytłaczarki przy niebezpiecznych przekroczeniach ciśnienia, mogące doprowadzić do zniszczenia wytłaczarki. Poprzez sygnały graniczne można wyłączyć – po przekroczeniu z góry zdefiniowanego ciśnienia – układ napędowy wytłaczarki. Z tego powodu każda linia w przedsiębiorstwie przetwarzającym tworzywo, dla własnego bezpieczeństwa, powinna być wyposażona w minimum jeden czujnik ciśnienia.

Miejsce instalacji czujnika:

  • W cylindrze wytłaczarki – dla dalszego rozwoju i modernizacji ślimaków nieodzowna jest instalacja czujników wzdłuż cylindra. Otrzymane dane mogą być wykorzystane dla określenia własności materiału w poszczególnych strefach grzania cylindra. Czujnik zainstalowany na końcu wytłaczarki wskazuje stopień sprężenia tworzywa.
  • Zmieniacz sit – poprzez pomiar różnicy ciśnień przed i za zmieniaczem jesteśmy pewni kiedy powinna nastąpić zmiana sit filtrujących. Czujnik zainstalowany na końcu wytłaczarki pozwala na „planowaną” zmianę sit (np. po zakończeniu wytłaczania niezbędnej długości profilu).
  • Pompa tworzywa – przy zastosowaniu pompy musi być zawsze wykonany pomiar różnicy ciśnień przed i za pompą. Prawidłowe wskazanie ciśnienia zabezpiecza pompę przed uszkodzeniem oraz pomaga podwyższyć wydajność wytłaczarki.
  • Dysza – optymalne miejsce do zamontowania czujnika. W dyszy czujnik wskazuje ciśnienie niezbędne do uzyskania prawidłowego profilu. Ciśnienie i temperatura to główne parametry wpływające na płynięcie i jakość tworzywa. Obydwoma parametrami sterujemy zmiany tworzywa, jakość, zużycie ślimaka i cylindra oraz termiczne zmiany technologii. Zmiana ciśnienia ma główny wpływ na wymiary produktu końcowego.